ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΕ ΜΩΡΑ..., ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Posted by Γιώργος Τσακιράκης | Posted in | Posted on 6:09 μ.μ.

0

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΩΡΑ

Το παιδί μου τ’ αργυρό
δέρνω ρούγες να το βρω,
και σουκάκια να το ιδώ.
Το παιδί μου άργησε
και πολύ μουργάρισε.
Κάπου το φιλεύουνε,
και μου το παντρεύουνε,
μου το προξενεύουνε,
μου τ’ αρρεβωνιάζουνε.
Το ’μαθε κι ο βασιλιάς,
πούναι το παιδί μ’ καλό,
έστειλε συμπεθεριό,
ήθελε ν’ το κάν’ γαμπρό.
Του παράγγειλα κι εγώ:
- Το παιδί μ’ είναι μικρό.
Στείλ’ του βάγιες δικοχτώ,
να το πάνε στο λουτρό,
να του ρίξουνε νερό
με το τάσι τ’ αργυρό,
δεύτερα ν’ το κάν’ ς γαμπρό.
_____

Το δικό μου το παιδί

Το δικό μου το παιδί,
είν’ ασήμι και φλωρί
και τα ξένα τα παιδιά
είναι κάλπικα φλωριά.
Το παιδί μου το καλό
πότε να το ιδώ γαμπρό,
να το ιδώ να το χαρώ
με τη νύφη στο πλευρό.