ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ, ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑ

Posted by Γιώργος Τσακιράκης Κρης | Posted in | Posted on 9:02 π.μ.

0

Black (and all) lives matter, 
but why I love their lives more.

 Οι ζωές των μαύρων (και όλων) έχουν  αξία, 
αλλά γιατί αγαπώ τις ζωές τους περισσότερο.

*

Γιατί όταν δεν μπορούν 
ν' ανασάνουν, η Αγία 
Τράπεζα αναπέμπει 
τη χαμένη τους αναπνοή.

*

Because when they can’t
breathe, the Holy Table
send back to Heaven
their lost breath.

___

Γιατί κυλούν σαν 
ποτάμι από 
μαύρο στάρι.

*
  
Because they flow 
like a river of black
wheat.

Γιώργος Τσακιράκης Κρης