Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ..., ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ (ΠΑΡΑ)ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 4:55 μ.μ.

0

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΗΣΗΣ καθιερώνει τον ετήσιο θεσμό:

«Ο Απρίλης της Ποίησης και του Θεάτρου στην Παιδεία»

Σκοπός του Ιδρύματος με την καθιέρωση του θεσμού είναι η καλλιέργεια και η προβολή της ποίησης και του θεάτρου, καθώς και η γλωσσική, πνευματική και ψυχική παιδεία και η ατομική, κοινωνική, πολιτιστική και πανανθρώπινη ευαισθητοποίηση των μελών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών, φοιτητών, καθηγητών, διοικητικού προσωπικού) μέσα από την Ποίηση και το Θέατρο, που αποτελούν κατ’ εξοχή Μέσα για τους παραπάνω στόχους.

Για την επιτυχία του ζωντανού αυτού θεσμού, που θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση πάντοτε μέσα στο μήνα Απρίλη, ενδιάμεσο και κατ΄ εξοχή μήνα της Άνοιξης, κάθε επιμέρους εκπαιδευτική κοινότητα (σχολείο, τμήμα τριτοβάθμιας σχολής)- αλλά και συνεργαζόμενες, εφόσον το επιθυμούν, ομάδες εκπαιδευτικών κοινοτήτων- παρακαλείται να προγραμματίζει και να διοργανώνει με φαντασία και πρωτοτυπία κάθε είδους εκδηλώσεις σχετικές με την Ποίηση και το Θέατρο (παρουσιάσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, αναγνώσεις, εκθέσεις, συναντήσεις, προβολές, παραστάσεις, θεατρικά αναλόγια, μνήμες, αφιερώματα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των σκοπών του θεσμού- με αποφυγή των διαγωνισμών μεταξύ των μαθητών), ίσως- εφόσον αυτό θα αποτελέσει ελεύθερη επιλογή- και σε συσχετισμό με τα είδη της Έντεχνης Μουσικής.

Για όλα τα παραπάνω, γίνεται σύσταση να αποφεύγεται το τοπικιστικό πνεύμα αλλά να υιοθετείται μια πανελλήνια και παγκόσμια σφαιρική θεώρηση που προάγει την οικουμενική αλληλοκατανόηση και συνεργασία και- θετικότερα- όλους τους αναφερόμενους στην αρχή στόχους. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια καλό θα ήταν να επιδιώκεται-μέσω του θεσμού-επαφή και συνδιοργανώσεις και με εκπαιδευτικές κοινότητες του εξωτερικού.

Χώρος πραγματοποίησης δεν συνιστάται να είναι η σχολική-φοιτητική τάξη αλλά ευρύτεροι και «συλλογικότεροι» χώροι, όπως αμφιθέατρα, χώροι εκδηλώσεων και εκθέσεων μέσα και έξω απ’ το σχολείο-σχολή, η αυλή, οι διάδρομοι, ο περιβάλλων
εξωτερικός χώρος, η γειτονιά, η πλατεία, ο δρόμος, το δημόσιο μεταφορικό μέσο, το άλσος, το βουνό, η θάλασσα κ.λπ.

Η όλη διοργάνωση δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θυμίζει σχολικό-φοιτητικό μάθημα και είναι καλό να καταβάλλεται προσπάθεια συμμετοχής πολλών, χωρίς να γίνεται ανάθεση μόνο σε ένα τμήμα ή μαθητική-φοιτητική τάξη, έτσι ώστε να καταλήγει σε μια- κατά το δυνατό- αξέχαστη περίοδο ελεύθερης έκφρασης, συμμετοχής, συνεργασίας και ευχάριστης επικοινωνίας, δημιουργίας και καλλιέργειας.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί πως οι επιλογές πρέπει να γίνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έξω απ’ την ύλη των σχολικών βιβλίων (που άλλωστε ελάχιστα επαρκούν- λόγω χώρου και χρόνου διδασκαλίας- για να συμπεριλάβουν ή και να ικανοποιήσουν την ατέλειωτη, ευρύτατη και ουσιαστική ανθρώπινη δημιουργία), γεγονός που θα διευρύνει τον παιδευτικό, πνευματικό, ψυχικό και ιδεολογικό ορίζοντα των μελών κάθε κοινότητας, αυξάνοντας ταυτόχρονα θετικά και το ενδιαφέρον για τους δημιουργούς, τη δημιουργία και τον ενιαίο μας Κόσμο.

Είναι επίσης ευνόητο πως θα επιδιώκεται και η ευρύτερη προσέλκυση γονέων, επισκεπτών, θεατών, ακροατών, δεδομένου ότι το σύνολο των ανθρώπων- έστω κι αν δεν το συνειδητοποιεί- έχει ανάγκη παρόμοιων ερεθισμάτων.

Υποβάλλεται παράκληση να ενημερώνεται έγκαιρα το Ίδρυμα Ποίησης:

1) Για το ποια Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτίθενται να συμμετάσχουν.

2) Για το τελικό πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί από κάθε κοινότητα ή ομάδες κοινοτήτων.
3) Για την τυχόν συνεργασία με εκπαιδευτικές κοινότητες ή φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
4) Για το πλήρες υλικό που χρησιμοποιήθηκε, με την αποστολή- μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων- αντιγράφων στο Ίδρυμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί Αρχείο του θεσμού, όπου κάθε κοινότητα θα έχει το μερίδιο και την ιστορία της σε σχέση με το θεσμό, την Ανθρωπότητα και τον Πολιτισμό.

-Η έναρξη του θεσμού ορίζεται από το παρόν εκπαιδευτικό έτος 2009-2010.


-Στο site του Ιδρύματος www.idrymapoiisis-gr.eu - στην ενότητα «Προτάσεις και (παρα)δείγματα», μπορείτε να δείτε μια ενδεικτικά ανάλογη δράση, απ’ την οποία ίσως αντλήσετε ιδέες, αν και έχετε τη δυνατότητα να τις εμπλουτίσετε και να τις ξεπεράσετε.

Τέλος, παρακαλούνται οι αναγνώστες και οι φίλοι του site που είναι εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές, γονείς να ενδιαφερθούν άμεσα για την υλοποίηση της πρότασης.

Για κάθε επικοινωνία-αλληλογραφία, σε σχέση με τον θεσμό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω στοιχεία:
ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΗΣΗΣ, Νοταρά 122, Πάτρα-26442, τηλ. 2610-461118,
6973-315242, καθώς και τα email: idrymapoiisis@gmail.com και tsakirakisgeorge@gmail.com

σημείωση: Το Ίδρυμα Ποίησης κάνει σχετικές ενέργειες, προκειμένου ο θεσμός να τεθεί υπό την - άυλη - υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.