ΦΟΡΤΩΣΑΜ' ΕΝΑΝ ΠΟΝΤΙΚΟ / Η ΜΠΕΚΡΩ / ΔΙΣΤΙΧΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 9:10 μ.μ.

0Φορτώσαμ' έναν ποντικό

Φορτώσαμ' έναν ποντικό μ' εννιά σακκιά ροβύθια
κι αυτού στα μεσοσάμαρα σαράντα κολοκύθια,
τα κολοκύθια 'χαν νερό και το νερό βατράχια
και τα βατράχια λάλαγαν κι ο ποντικός εσκιάχτη
και το φορτιό του τόρριξε και πηλαλώντας χάθη!

*

Η μπέκρω

Καλότυχος-καλόμοιρος, ποιος έχει να με πάρει!
Τον ύπνο δεν τον αγαπώ, μόν' το κρασί μ' αρέσει,
καρδάρι πίνω το πουρνό, σίκλα το μεσημέρι,
και προς το γέρμα του γηλιού στραγγίζω το βαγένι!

Κρύψε με μάνα μ' κρύψε με πίσ' από τα βαγένια,
με γλέπ' η ρόκα κ' έρχεται, τ' αδράχτι κι αρεντέβει,
και το σφοντυλοκύλιντρο πέφτει και με πλακώνει!

*

Ένα δίστιχο

Ας πηγαίνω - τι προσμένω; Πάει η ώρα στες εννιά
κ' εγώ διάφορο δεν έχω νάπ' αυτήν τη γειτονιά...