ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 8:45 μ.μ.

0


 Νέα Εστία, τεύχος 1864, Δεκέμβριος 2014


***


Νέα Εστία, τεύχος 1863, Σεπτέμβριος 2014

***

Αναγκαία ηθική σημείωση: Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται τα νέα τεύχη των λογοτεχνικών περιοδικών που αποστέλλονται σαν προσφορά του εκδότη τους (νομίζω όχι πολυδάπανη για την αποστολή ενός τεύχους κάθε φορά) στη διεύθυνση: Ίδρυμα Ποίησης Νοταρά 122, Πάτρα 26442 (υπόψη Γιώργου Τσακιράκη). Δεν υπάρχει καμιά οικονομική δυνατότητα αγοράς των τευχών, παρά το ότι η επιθυμία παρουσίασης και προβολής τους έχει καταστεί επανειλημμένα σαφής και επαναλαμβάνεται εδώ. Η "Νέα Εστία" είναι το μόνο περιοδικό που αποστέλλει όλα τα τεύχη ανελλιπώς και ακολουθεί η καταχώρησή τους. Γι' αυτό και η, σχεδόν αποκλειστικά μέχρι σήμερα τουλάχιστο, συνεχής εμφάνισή της στην ενότητα. ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΛΟΓΟ. Κάθε, και όποιο, νέο τεύχος άλλου λογοτεχνικού περιοδικού παραλαμβάνεται θα καταχωρείται άμεσα ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ.

Πάντως, οι τίτλοι και το λογότυπο πολλών άλλων λογοτεχνικών περιοδικών ποιότητας υπάρχουν μόνιμα στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, στην οποία μπορεί να ανατρέξει όποιος το επιθυμεί, για ενημέρωση ή και για αναζήτηση τευχών τους στα βιβλιοπωλεία.