ΤΗΡΑ ΜΗ ΜΟΙΑΣΕΙΣ / ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΧΡΥΣΑ ΚΑΝΤΗΛΙΑ / Η ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 9:18 μ.μ.

0Τήρα μη μοιάσεις...

Τήρα μη μοιάσεις του λαγού νόπου γεννάει κι αρνιέται,
μοιάσε της πετροπέρδικας, της αηδονολαλούσας,
που κάνει δεκοχτώ πουλιά, κανένα δεν αρνιέται,
κι αν πέσει αϊτός και πάρει ένα, γέν' απ' τα πουλιά της,
κάνει καιρούς να πιει νερό, καιρούς να κιλαηδήσει,
κι οπόβρει ξάστερο νερό, θολώνει το και πίνει,
κι οπόβρει μαύρη καψαλιά, θα κάτσει να βοσκήσει,
κι οπόβρει μαύρο κούτσουρο, θα κάτσει να λαλήσει.


*Άγιος Βασίλης έρχεται

Άγιος Βασίλης έρχετ' από την Καισαρεία,
βαστά χαλκών ποδήματα και σιδερένια μάτια.
- Βασίλη μ' πούθεν έρχεσαι και πούθεν κατεβαίνεις;
- Από τον δάσκαλ' έρχουμαι, στη μάνα μου παγαίνω!
- Αν έρχεσ' απ' το δάσκαλο, πε' μας την αλφαβήτα!

Στην πατερίτσ' ακούμπησε να πει την αλφαβήτα
κ' η πατερίτσα 'ταν χλωρή κι αχάμησε κλωνάρι,
κλωνάρι χρυσοκλώναρο κι αργυροκεντημένο!  

*

Χρυσά καντήλια

Στην κάμαρα που κάθεσαι χρυσό καντήλι φέγγει,
χωρίς άλυσο κρέμεται, χωρίς αγέρα σειέται,
χωρίς το λάδι το πολύ φέγγει της αφεντιάς σου,
φέγγει της αφεντούλας σου κι όλης της γειτονιάς σου.

*

Η πέρδικα και ο κυνηγός