Ο ΦΤΩΧΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ / ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ... ΙΣΩΣ ΣΑΝ ΠΟΙΗΣΗ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 9:09 μ.μ.

0Carl Spitzweg, "Ο φτωχός ποιητής"

 ***


Ηρώ Νικοπούλου, "Εκτός διαδρομής"