ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 12:30 μ.μ.

0__________

Σημείωση: Από την παρούσα ανανέωση ύλης της ιστοσελίδας, ακολουθείται νέα τακτική στην παρουσίαση των Λογοτεχνικών Περιοδικών. Θα καταχωρούνται πλέον και τα περιεχόμενά τους για ενημέρωση.

*
 Υπενθυμίζεται για άλλη μια φορά ότι υπάρχει παράκληση και επιθυμία να αποστέλονται τα νέα τεύχη των Λογοτεχνικών Περιοδικών στο Ελληνικό Ίδρυμα Ποίησης, Νοταρά 122, Πάτρα 26442, προκειμένου να καταχωρούνται στην παρούσα ενότητα. Ας είναι αυτό ένα μικρό δείγμα αλληλοσεβασμού. Στην ενότητα, εμφανίζονται μόνο όσα αποστέλλονται και δεν γίνεται καμιά προτίμηση.