ΔΥΟ ΚΛΑΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΚΛΑΣΙΚΑ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 4:29 μ.μ.

0Δυο κλασικά δημοτικά

175 (32D.)

ΉΛΘ'  ΉΛΘΕ ΧΕΛΙΔΏΝ
ΚΑΛΆΣ  ΏΡΑΣ  ΆΓΟΥΣΑ 
ΚΑΛΟΎΣ ΕΝΙΑΥΤΟΎΣ
ΕΠΊ ΓΑΣΤΈΡΑ ΛΕΥΚΆ
ΕΠΊ ΝΏΤΑ ΜΈΛΑΙΝΑ.
ΠΑΛ'ΑΘΑΝ ΣΥ ΠΡΟΚΎΚΛΕΙ
ΕΚ ΠΊΟΝΟΣ ΟΊΚΟΥ
ΟΊΝΟΥ ΤΕ ΔΈΠΑΣΤΡΟΝ
ΤΥΡΟΎ ΤΕ ΚΆΝΥΣΤΡΟΝ.
ΚΑΙ ΠΎΡΝΑ ΧΕΛΙΔΏΝ
ΚΑΙ ΛΕΚΙΘ'ΙΤΑΝ 
ΟΥΚ ΑΠΩΘΕΊΤΑΙ. ΠΌΤΕΡ' ΑΠΊΩΜΕΣ Ή ΛΑΒΏΜΕΘΑ;
ΕΙ ΜΕΝ ΤΙ ΔΏΣΕΙΣ. ΕΙ ΔΕ ΜΗ, ΟΥΚ ΕΆΣΟΜΕΣ.
Ή ΤΑΝ ΘΎΡΑΝ ΦΈΡΩΜΕΣ Ή ΤΟ ΥΠΈΡΘΥΡΟΝ
Ή ΤΑΝ ΓΥΝΑΊΚΑ ΤΑΝ ΈΣΩ ΚΑΘΗΜΈΝΑΝ.
ΜΙΚΡΆ ΜΕΝ ΈΣΤΙ, ΡΑΔΊΩΣ ΝΙΝ ΟΊΣΟΜΕΣ.
ΑΝ ΔΗ ΦΈΡΗΣ ΤΙ, ΜΈΓΑ ΔΗ ΤΙ ΦΈΡΟΙΣ.
ΆΝΟΙΓ'  ΆΝΟΙΓΕ ΤΑΝ ΘΎΡΑΝ ΧΕΛΙΔΌΝΙ.
ΟΥ ΓΑΡ ΓΈΡΟΝΤΕΣ ΕΣΜΈΝ, ΑΛΛΆ ΠΑΙΔΊΑ.

Ήλθε, ήλθε η χελιδόνα
τις καλές τις ώρες φέρνει
τα καλά τα χρόνια,
άσπρη έχει την κοιλιά
μέλαινα τα νώτα της.
εσύ την αρμαθιά να φέρεις
απ' το πλούσιο σπίτι
και το κροντήρι του κρασιού
και του τυριού το πιάτο.
τη χελιδόνα και την 
κρίθινη κουλούρα
δεν τα διώχνεις. Ποιο απ' τα δυο, θα φύγουμε ή θα λάβουμε;
να δώσεις κάτι. ειδεμή, τίποτα δεν θ' αφήσουμε.
την πόρτα ή το παράθυρο 
ή την γυναίκα που μέσα κάθεται θα πάρουμε.
κι είναι μικρή κι εύκολα θα την πάμε.
κι αν δώσεις κάτι  να 'ναι μεγάλο.
στη χελιδόνα την πόρτα ν' ανοίξεις. άνοιξε
γιατί δεν είμαστε γερόντια αλλά παιδιά.

*
 
176 (30D.)

ΆΛΕΙ ΜΎΛΑ  ΆΛΕΙ.
ΚΑΙ ΓΑΡ ΠΙΤΤΑΚΌΣ  ΆΛΕΙ
ΜΕΓΆΛΑΣ ΜΥΤΙΛ'ΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΎΩΝ.

Άλεθε μύλε άλεθε
γιατί κι ο Πιττακός αλέθει
στη μεγάλη τη Μυτιλήνη
κυβερνώντας.

_____

απόδοση, Γ.Τ.Κ.