ΤΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 11:04 μ.μ.

0

Α'


Απέ τα τριάγκουρφα βουνά,
γιράκι έσυρι λαλιά:
Παύστι αέρδις, παύσιτι,
απόψι κι άλλη μια  βραδιά..
Αγούρου γάμους γένιτι,
κόρη ξανθή πανδρεύιτι.


Β'

Αφήνω γειαν στον μαχαλάν, και γειαν στους εδικούς μου.
Αφήνω και στην μάναν μου τρία υαλιά φαρμάκι,
το 'να να πίνει το ταχύ, τ' άλλο το μεσημέρι,
το τρίτον το φαρμακερόν, τες 'πίσημες ημέρες.


Γ'


Η πιριστιρούλα η νύφη μας,
κάθιτι στουν πόρου κι τραγουδά,
κι ουδί νιον φουβάτι, ουδ' άγουρου,
μούν' την ανδραδέλφη την πύρινη,
απού την σηκώνει πουλλά ταχύ.
"Σήκου, κυρά νύφη, γιατ' εφιξι.
πότι θα ζημώσεις εννιά ψουμιά.
να ξιπρουβουδίσεις ιννεά βοσκούς
κι να καρτιρέσεις άλλους ιννεά;"
__________


τριάγκουρφα, τρίκορφα
γυράκι, αεράκι
παύστι αέρδις, πάψετε αέρηδες
πιριστιρούλα, περιστερούλα