ΧΑΜΕΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ..., ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 10:38 μ.μ.

0


φωτογράφηση, Γιώργος Τσακιράκης
Οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκάστοτε λήπτη. Προσφέρονται
σαν ερέθισμα αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τους.