Εν αρχή...η Επικοινωνία...

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 10:27 μ.μ.

0

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το "Ίδρυμα Ποίησης" επιλέγει την ύλη του αυτεπάγγελτα. Τυχόν αποστολή βιβλίων ή ηλεκτρονικών αρχείων δεν συνεπάγεται και δημοσίευση του αποστελλόμενου υλικού, το οποίο αναμφισβήτητα αποτελεί σεβαστή δημιουργία και πνευματική παρακαταθήκη.