ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΝΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ, ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 11:10 π.μ.

0 

Ένα (προτιμώμενο) ερώτημα, αντί (περιττού) εορτασμού.

Τις τελευταίες ημέρες, καθώς έκλειναν τα τρία χρόνια της ιστοσελίδας, στο τέλος Οκτώβρη, μια αγαπημένη αναγνώστρια με ρώτησε:

«κ. Τσακιράκη, πόσα βγάζετε το χρόνο απ’ την ιστοσελίδα;»

Μέσα στη γενική «συναλλαγή» αλλά και ανέχεια η ερώτηση δεν με εξέπληξε. Η απάντηση όμως αφορά όλους .

Στην ιστοσελίδα αυτή, ρέει και συσσωρεύεται χρυσός αποκλειστικά σε ράβδους ποίησης, που διατίθενται δωρεάν. Ή, διαφορετικά, η ιστοσελίδα αυτή είναι ένας κοινός ναός χωρίς Επίτροπους και παγκάρια. Τον οικοδόμησα και τον υπηρετώ με μαρτύριο, σαν ποιητής αδιάβροχος στη διάβρωση και διάβροχος στη συναίσθηση. Δεν θ’ αφήσω τον καθαρό μου καθρέφτη να μου γυρίσει την πλάτη, δείχνοντας τον τυφλό εαυτό μου σαν ένα τερατώδες φάντασμα, και να με σημειώνει αλύπητα, ούτε θα ψαλιδίσω με αργύρια τον δικό σας και τον δικό μου ουρανό. Τα ενδύματά μου δεν τα πουλάω, έστω και εντελώς αφόρετα. Ένα βιβλίο μου μπορεί. Θα ξυπνάω κάθε πρωινό μάρτυρας μιας μονομαχίας τιμής ανάμεσα σε μένα και σ’ οποιονδήποτε μικρόψυχο και μικρόνοο κερδώο μύθο.

**

Πιστεύω βαθιά ότι, παρά την οποιαδήποτε παρουσία στον διαδικτυακό χώρο, η έντυπη "οντότητα" είναι καταλυτικά χρήσιμη και- ενδεχομένως- πολιτιστικά αναντικατάστατη. Μ' αυτή τη σκέψη, παρά την πλήρη οικονομική αδυναμία έκδοσης, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό της τριετίας 2009-2012 της ιστοσελίδας- και κάθε επόμενης τριετίας που ελπίζω να υπάρξει- να καταστεί έντυπο, έστω και με ίδια έξοδα και προσωπική εργασία, και να διοχετευθεί αποκλειστικά σε βιβλιοθήκες, ώστε να είναι ευρύτερα προσβάσιμο. 

**

Τέλος, τα σαρανταέξι χιλιάδες φτερά που πέταξαν στην τριετία αυτή πάνω από τον Ουρανό της, μου δίνουν τη θαυμάσια και αυστηρή εντολή να συνεχίσω με μοναχικότητα, ταπεινότητα, απλότητα και χωρίς αγοραίους συμβιβασμούς να πετάω ανάμεσά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευγένεια και τη λεπτότητά σας.